Aarhus University Hospital, Skejby
The Scandinavian School of Cardiovascular Technology
Entrance 3, 1st floor
Brendstrupgaardsvej 100
8200 Aarhus N

Phone: +45 8949 5481
Fax: +45 8949 6016
E-mail:
breiner@ki.au.dk

EAN-number: 5798002746983

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 13.04.2011